Ծառայություն ISUZU D-Max 2022-ի համար ISUZU D-Max-ի սպասարկման քարտ
ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՔԱՐՏ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՔԱՐՏ

Ավելի մանրամասն

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՔԱՐՏ

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՔԱՐՏ

Շարժիչ
Շարժիչի յուղի փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
        V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
        V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
        V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Յուղի զտիչի փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
        V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
     V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
        V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Յուղի համակարգի ստուգում (արտահոսք և խցանում)
Առաջին 10000 կմ
        V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
        V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
        V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Շարժիչի աշխատանքային ռեժիմների ստուգում
Առաջին 10000 կմ
        V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
        V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
        V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Շարժիչի փոկերի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
        V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
        V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
        V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Արտանետման համակարգի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Շարժիչի խողովակների և ճկափողերի (արտահոսք, վնասվածք կամ խցանում)
Առաջին 10000 կմ
V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Շարժիչի փականների կարգավորում
Առաջին 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
   V
Այլ պայմաններ
Կամ 24 ամիսը մեկ
Օդի զտիչի ստուգում և փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Փոխարինում
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Վառելիքի զտիչի ստուգում և փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Այլ պայմաններ
Փոխարինել, երբ համապատասխան ցուցիչը միանում է կամ անհրաժեշտության դեպքում
Վառելիքի բաքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Վառելիքի ջրանջատիչի դատարկում
Առաջին 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Այլ պայմաններ
Երբ համապատասխան ցուցիչը միանում է
Հակասառեցնող հեղուկի մակարդակի և խտության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Հակասառեցնող հեղուկի փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Այլ պայմաններ
Ամեն 24 ամիսը մեկ (ISUZU-ի առաջարկվող հակասառեցման հեղուկ)
Հովացման համակարգի հերմետիկության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Փոխանցում

 

Կցորդման համակարգի հիդրավլիկ հեղուկի ստուգում և փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Փոխարինում
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Կցորդիչի ոտնակի ազատ և աշխատանքային ընթացքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Ստուգում
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Փոխանցման տուփի յուղի ստուգում և փոխարինում (մեխանիկական փոխանցում)
Առաջին 10000 կմ
Փոխարինում
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Փոխարինում
Այլ պայմաններ
12 ամսից հետո առաջին փոխարինում, ապա փոխարինում 24 ամիսը մեկ
Բաշխիչ տուփի յուղի ստուգում և փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
Փոխարինում
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Փոխարինում
Այլ պայմաններ
12 ամսից հետո առաջին փոխարինում, ապա փոխարինում 24 ամիսը մեկ
Մեխանիկական փոխանցման և բաշխիչ տուփի արտահոսքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Փոխանցման մեխանիզմի լծակների խաղի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
       V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Ավտոմատ փոխանցման տուփի հեղուկի ստուգում (AT)
Առաջին 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Այլ պայմաններ
Յուրաքանչյուր 100000 կմ կամ 60 ամիսը մեկ
Ավտոմատ փոխանցման տուփի և բաշխիչ տուփի արտահոսքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Կարդանային լիսեռի խաղի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Կարդանային լիսեռի խաչուկների և երիթների մաշվածության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Կարդանային խաչուկների և սահող միացումների յուղում
Առաջին 10000 կմ
       V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
   V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Տանող կամրջակի դիֆերենցիալ յուղի ստուգում և փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
Փոխարինում
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Փոխարինում
Այլ պայմաններ
12 ամսից հետո սկզբում փոխարինում, հետո ստուգում 12 ամիսը մեկ, հետո փոխարինում 24 ամիսը մեկ
Կամրջակի հերմետիկության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
     V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Լիաքարշակ ռեժիմի միացման համակարգի յուղի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
     V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Առջևի կամրջակի դեֆորմացիայի և վնասվածքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
     V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Բոլոր լիսեռների դեֆորմացիայի և վնասվածքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
       V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
       V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
     V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Ղեկային համակարգ
Ղեկային կառավարման համակարգի հեղուկի ստուգում և փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Փոխարինում
Այլ պայմաններ
Ստուգում 12 ամիսը մեկ կամ փոխարինում 24 ամիսը մեկ
Ղեկի կառավարման համակարգի հերմետիկության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Էլեկտրական ղեկի համակարգի խաղի և մաշվածության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Ղեկային կառավարման  համակարգի ճկուն խողովակների ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Ղեկային մեխանիզմի խաղի ստուգում
Առաջին 20000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 20000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Ղեկային մեխանիզմի աշխատանքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Անիվների հավասարեցման անկյունները
Առաջին 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Այլ պայմաններ
Յուրաքանչյուր 20 հազար կմ կամ 12 ամիսը մեկ, իրականացվում է հաճախորդի համաձայնությամբ
Ղեկային մեխանիզմի հեղուկի արտահոսքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Ղեկային մեխանիզմի պաշտպանիչ ծածկույթների վնասվածքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Արգելակային համակարգ
Արգելակման հեղուկի ստուգում և փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Ստուգում
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
Փոխարինում
Այլ պայմաններ
Ստուգում 12 ամիսը մեկ կամ փոխարինում 24 ամիսը մեկ
Արգելակման համակարգի հերմետիկության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Արգելակման համակարգի աշխատանքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Առջևի արգելակային կոճղակների և սկավառակների մաշվածության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Հետևի արգելակային կոճղակների և թմբուկների մաշվածության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Արգելակի ոտնակի ազատ և աշխատանքային խաղի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Արգելակային միացումների ստուգում (արտահոսք, վնասվածք կամ թույլություն)
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Կանգառային արգելակման համակարգի աշխատանքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
        V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
        V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
        V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Կանգառային արգելակի լծակի աշխատանքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Կանգառային արգելակի ճոպանի խաղի և վնասվածքի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Կանգառային արգելակի արգելանի մեխանիզմի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
         V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
         V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Շասսի
Զսպանակների և զսպակների վնասվածքների ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
     V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Կախոցային համակարգի հանգույցների ամրացման ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
     V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Հարվածամեղմիչների հերմետիկության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Հարվածամեղմիչների ամրացումների ստուգում
Առաջին 10000 կմ
    V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
    V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Կախոցքի համակարգի ռետինե տարրերի ստուգում (մաշվածություն և վնասվածք)
Առաջին 10000 կմ
    V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
    V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Գնդային հոդերի և ղեկային ծայրակալների վնասվածքների ստուգում
Առաջին 10000 կմ
     V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
     V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
   V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Անիվի մանեկների ձգության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
     V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Անիվի սկավառակների վնասվածության ստուգում
Առաջին 10000 կմ
     V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
     V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Առջևի և հետևի անվակունդի առանցքակալների քսուքի փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
   V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Առջևի և հետևի անվակունդի առանցքակալների խաղի ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
     V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Անվադողերի ճնշման և վնացվածքների ստուգում
Առաջին 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ:
Թափքի և շրջանակի պտուտակավոր միացումների ստուգում
Առաջին 10000 կմ
     V
Յուրաքանչյուր 10000 կմ
     V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
   V
Այլ պայմաններ
Կամ 12 ամիսը մեկ
Օդորակման համակարգ
Օդորակիչի զտիչի փոխարինում
Առաջին 10000 կմ
       —
Յուրաքանչյուր 20000 կմ
      V
Յուրաքանչյուր 40000 կմ
    V
Այլ պայմաններ
Կամ 24 ամիսը մեկ