ISUZU ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ
Ավելի մանրամասն
ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ 60 ԱՄԻՍ ԿԱՄ 120000 ԿՄ

ISUZU ավտոմեքենաների երաշխիքային ժամկետը 60 ամիս է կամ 120,000 կմ՝ կախված, թե որը կլրանա առաջինը (բացառությամբ «Երաշխիքի սահմանափակ շրջանակ» բաժնում նկարագրված դեպքերի):

ԵՐԱՇԽԻՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՇՐՋԱՆԱԿ ՈՉ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԵՐ

 


Հետևյալ դեպքերը չեն ծածկվում երաշխիքով, բացառությամբ արտադրական թերությունների.

Կանոնավոր տեխսպասարկում


Տեխսպասարկման ընթացքում կատարվող հերթական աշխատանքներ, դիագնոստիկ և կարգավորման աշխատանքներ.

 • Շարժիչի կարգավորում
 • Կցորդիչի կարգավորում
 • Լուսարձակների կարգավորում
 • Անվադողերի տեղափոխում
 • Անիվների հավասարեցման անկյունների կարգավորում
 • Անիվների հավասարակշռում
 • Դռների բաղադրիչների կարգավորում

(բացառությամբ երաշխիքով կատարված աշխատանքների հետ կապված), ավտոմեքենայի համակարգերի մաքրման աշխատանքներ (օրինակ՝ շարժիչի վառելիքային, քսուքային  կամ հովացման համակարգի լվացում), ինչպես նաև այդ ընթացքում սպառված նյութերը:

Վերալիցքավորման (գործող) նյութեր.
 • Յուղեր (շարժիչի, փոխանցման տուփի)
 • Ղեկային կառավարման  հեղուկ
 • Արգելակի և կցորդման հեղուկ
 • Անտիֆրիզ
 • Ֆրիոն
 • Էլեկտրոլիտ
 • Քսայուղեր


Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ երաշխիքային վերանորոգման ժամանակ դրանք պահանջում են ավելացում (բացառությամբ դիզելային վառելիքի):

Պարբերական փոխարինում պահանջող մասեր.
 • Զտիչներ և ֆիլտրող տարրեր (օդի, վառելիքի, սրահի, յուղի և այլն)
 • Ավելացվող հեղուկներ և քսանյութեր
 • Լամպեր
 • Ապահովիչներ
 • Ապակեմաքրիչի ռետիններ
 • Կցորդման սկավառակներ
 • Արգելակի երեսպատումներ, կոճղակկներ, թմբուկներ և սկավառակներ
 • Փոկեր
Ծանր մաշվածության ենթակա մասեր


Երաշխիքը չի ներառում հետևյալ, բայց չսահմանափակված այս ցանկով, տարրերի, մասերի և նյութերի վերանորոգումը կամ փոխարինումը, որոնք բնականոն օգտագործման ժամանակ ենթարկվում են բնական մաշվածության.

 • Զսպակներ
 • Հարվածամեղմիչներ
 • Բամպերներ
 • Ապակիներ
 • Սրահի տարրեր
 • Փափուկ ծածկույթ


Երաշխիքով չեն ծածկվում նաև ցանկացած մասի նորմալ մաշվածությունը, մասերի բնական հնացումը և ծածկույթի քայքայումը, ներկի և լաքի շերտերը, ռետինե մասերը, պաստառները և հարդարումը՝ շրջակա միջավայրի ազդեցության և բնականոն օգտագործման հետևանքով, վառելիքային համակարգի խափանումը, որն առաջացել է ցածրորակ վառելիքի օգտագործման պատճառով:

Շրջակա միջավայրի ազդեցության հետևանքով առաջացած վնաս


Արդյունաբերական, քիմիական կամ այլ օդային արտանետումների, աղի, սառցակալման նյութերի, բույսերի հյութի, ծաղկափոշու, ուժեղ քամու, կայծակի կամ այլ բնապահպանական գործոնների հետևանքով մեքենայի վնասը չի ծածկվում երաշխիքով:

Անպատշաճ օգտագործման հետևանքով առաջացած վնաս


Հետևյալ բնույթի ոչ պատշաճ օգտագործման հետևանքով առաջացած վնասը կամ անսարքությունը չի ծածկվում երաշխիքով.

 • Մեքենայի շահագործումը շահագործման և պահպանման ձեռնարկի պահանջների խախտմամբ
 • Հերթական սպասարկման անտեսում
 • Ավտոմեքենայի օգտագործումը մրցարշավների, ռալիի և այլ մարզական իրադարձությունների ժամանակ
 • Ոչ պիտանի կամ աղտոտված վառելիքի, յուղի կամ հեղուկների օգտագործումը
 • Թույլատրելի բեռի գերազանցում
 • Մեքենայի՝ անսարք վիճակում շահագործումը, եթե անսարքությունը հայտնի է
 • Լիցքաթափված մարտկոց
 • Արտադրողի կողմից չհաստատված լրացուցիչ սարքավորումներ կամ կցորդների տեղադրում մեքենայի վրա:
Աննշան դրսևորումներ


Թույլ կողմնակի ձայները, աղմուկը, թրթռումը, որը չի ազդում մեքենայի բնութագրերի և դրա տարրերի  աշխատանքի վրա: Ներդիրների և խտարարների հատվածներում յուղի հետքերի առաջացում, որոնք չեն ազդում յուղի սպառման վրա և չեն հանգեցնում ագրեգատներում յուղի մակարդակի իջեցման: Ինչպես նաև թափքի մասերի միջև թույլատրելի սահմաններում եղած բացերը:

Երաշխիք առանձին էլեմենտերի համար


Վերալիցքավորվող մարտկոցներ: Մարտկոցների երաշխիքային ժամկետը 1 (մեկ) տարի է:


Անվադողեր: ISUZU մեքենաների վրա սկզբնապես տեղադրված անվադողերի երաշխիքը տրամադրվում է տվյալ անվադողերի արտադրողի կողմից: Եթե ​​ISUZU մեքենայի շահագործման ընթացքում  թերություն հայտնաբերվի, պետք է անմիջապես կապ հաստատել անվադողերի արտադրողի հետ՝ խնդիրը ներկայացնելու համար:

Լրացուցիչ ծախսեր


Արտադրողի երաշխիքը չի ապահովում որևէ տնտեսական վնասի փոխհատուցում, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով հետևյալով.

 • Կորցրած ժամանակի կամ կորցրած շահույթի փոխհատուցում
 • Հեռախոսազանգերի, տաքսիի, փոխարինող մեքենայի, սննդի, կացարանի, պահեստավորման և այլ հետևանքային կորստի կամ վնասի փոխհատուցում
 • Փոխհատուցում տրանսպորտային միջոցը վարելու անկարողության հետ կապված անհարմարությունների համար
Ներկերի երաշխիք


Ներկերի երաշխիքը գործում է 60 ամիս կամ 120,000 կմ*, բացառությամբ վթարի հետևանքով ներկերի վնասման, անիվների տակից նետված խիճի, արտաքին ազդեցության հետևանքով քերծվածքների, թթվային անձրևի կամ այլ քիմիական տեղումների հետևանքով առաջացած վնասների, թափքի ներկային հատվածի պահպանման համար օգտագործված ոչ պատշաճ միջոցների հետևանքով առաջացած վնասների:


*Երաշխիքը չի տարածվում շասսիի բաղադրիչների ներկման վրա:

Երաշխիք կոռոզիայից


Կոռոզիայի հետևանքով երաշխիքը գործում է 72 ամիս*, բացառությամբ արտաքին մեխանիկական ազդեցությունների հետևանքով առաջացած վնասների (խորշեր, քերծվածքներ, անիվների տակից դուրս թռչող մանրախիճ, ծառի ճյուղերի քերծվածքներ և այլն), քիմիական տեղումների, օդի աղտոտվածության, մակերեսի կամ կոսմետիկ կոռոզիայի հետևանք՝ թափքի ներկը պաշտպանելու համար ոչ պատշաճ միջոցների կիրառման հետևանքով:


*Երաշխիքը չի ներառում արտանետման համակարգի բաղադրիչների և թափքի (բեռնախցիկի) կոռոզիան կամ ծակումը:

Օրիգինալ պահեստամասերի երաշխիք


ISUZU ներկայացուցչից գնված օրիգինալ պահեստամասերի երաշխիքային ժամկետը 1 տարի է՝ սկսած ներկայացուցչի կողմից օրիգինալ պահեստամասի վաճառքի օրվանից:

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ


1. Պլանավորված սպասարկումն իրականացնելու կամ թերությունը վերացնելու համար դուք պետք է դիմեք ISUZU-ի պաշտոնական ներկայացուցչին: Լիազորված ներկայացուցչի կողմից չտրամադրված սպասարկման կամ վերանորոգման հետևանքով առաջացած անսարքությունները, ինչպես նաև Արտադրողի կողմից չմատակարարված և/կամ առաջարկված պահեստամասերի, սպառվող նյութերի և քսանյութերի օգտագործումը չեն ծածկվում Արտադրողի երաշխիքով:

 


2. Պլանավորված սպասարկման կամ վերանորոգման համար ներկայացուցչին դիմելիս դուք պետք է տրամադրեք Սպասարկման գիրքը:

 


3. Սեփականատերը պատասխանատվություն է կրում տրանսպորտային միջոցի՝ ժամանակին և պատշաճ սպասարկման համար, համաձայն շահագործման և սպասարկման ձեռնարկի, ինչպես նաև  Սպասարկման գրքում ներկայացված պահպանման ժամանակացույցի և աշխատանքների ցանկի:

 


4. Սեփականատերը պետք է պահպանի բոլոր փաստաթղթերը կատարված աշխատանքների վերաբերյալ նշումներով, քանի որ որոշ դեպքերում կարող է անհրաժեշտ լինել հաստատել որոշակի աշխատանքի փաստը:

 


5. Սեփականատերը պատասխանատվություն է կրում տրանսպորտային միջոցը ոչ բավարար քանակությամբ հեղուկների և քսանյութերի գործարկման, միացված նախազգուշական լամպերի և անսարքության ցուցիչների հետևանքով առաջացած վնասների և անսարքությունների համար:

ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋ ՀԱՄԱՐ


1. Նախավաճառքի պատրաստում: Որպեսզի ձեր մեքենան լիովին պատրաստ լինի շահագործման, Ներկայացուցիչը, նախքան մեքենան հանձնելը, իրականացնում է արտադրողի կողմից կարգավորվող նախավաճառքի նախապատրաստական ​​աշխատանքներ:

 


2. Երաշխիքային վերանորոգում: Եթե ​​թերությունը երաշխիքով ծածկվող է, ապա բոլոր մասերը և բաղադրիչները կտեղադրվում են ներկայացուցչի սպասարկման կենտրոնի կողմից անվճար: Այս դեպքում Տրանսպորտային միջոցի սեփականատերն իրավունք ունի կապվել իր ընտրած ISUZU-ի ցանկացած Դիլերի հետ:

 


3. Երաշխիքային ծառայության պայմաններին համաձայն, եթե թերությունն առաջացել է արտադրական թերությունից կամ անորակ նյութերից, ապա անսարք մասերն ու ագրեգատները փոխարինվում կամ նորոգվում են: Արտադրողն իրավունք ունի ինքնուրույն որոշել աշխատանքի պահանջվող ծավալը և երաշխիքային վերանորոգման ընթացքում անսարքությունների վերացման եղանակը:

 


4. «Թերություն» և «վնաս» հասկացությունները տարբեր իմաստներ ունեն։ Թերությունները, ծածկվում են երաշխիքով, քանի որ արտադրողը պատասխանատու է նյութերի որակի և աշխատանքի համար: Անպատշաճ շահագործման, վատ սպասարկման կամ վթարի հետևանքով առաջացած վնասի համար արտադրողը չի կարող պատասխանատվություն կրել և երաշխիքով չի ծածկում նման վնասվածքների հետևանքով առաջացած վնասը:

 


5. Մեքենայից հանված և երաշխիքով փոխարինված բոլոր մասերն ու հանգուցները դառնում են Արտադրողի սեփականությունը:

 


6. Երաշխիքային վերանորոգման ընթացքում մեքենայի վրա տեղադրված բոլոր մասերին ու բաղադրիչներին տրամադրվում է երաշխիք՝ մեքենայի ընդհանուր երաշխիքային ժամկետով սահմանափակված:

 


Այս բաժնում ներկայացված տեղեկատվությունը կարող է տարբերվել Ծառայությունների գրքում նշված պայմաններից: