Thanks to new technologies, be sure of comfort and complete safety wherever you go

CHIFUMI SAITO
CHIEF ENGINEER
Նոր ISUZU 3.0D դիզելային շարժիչ
ON
UP TO 20 METERS
Long-range shooting with a field of view up to 20 meters

Innovation

REMOTE ENGINE START

Արտակարգ արգելակման համակարգ ISUZU D-Max

Turn Assist-ը կիրառում է վթարային արգելակում՝ բախումից խուսափելու համար

Բախման նախազգուշացում ISUZU D-Max-ում

THE SYSTEM GIVES A SIGNAL, WHEN MOTION IS DETECTED IN THE BLIND ZONE

Կույր կետի մոնիտորինգ ISUZU D-Max-ում

Tracking 8 sensors will help in difficult places

Բախման նախազգուշացում ISUZU D-Max-ում

THE SYSTEM GIVES A SIGNAL, WHEN MOTION IS DETECTED IN THE BLIND ZONE

New design

Parking and back-up support system

Նոր ISUZU D-Max 2022 թ

Innovation

INNOVATIVE EQUIPMENT

Features

NEW CLEANSING SYSTEM OF FRONT GLASS

ENSURES EXCELLENT VISIBILITY AND SAFETY ON THE ROAD

FOLLOW ME HOME FUNCTION

LIGHTS WILL WORK FOR 30 SECONDS AFTER SWITCHING OFF THE ENGINE

AUTOMATIC DOOR LOCKING

CONNECTS IN DISTANCE MORE THAN 3 METERS FROM THE VEHICLE

MEETING LIGHT

THE LOWER CABIN LIGHTING TURNS ON UP TO 2 METERS CLOSER TO THE VEHICLE

ELECTRICALLY OPERATED LUGGAGE DOOR

MORE CONVENIENT USE OF LUGGAGE SPACE

Characteristics

Remote engine start
≤ 20 m
Parktronic
8 sensors
Automatic door locking
≥ 3 m